Lokalizování marketingových,obchodních plánů, projektů

Dobré umístění Vaší společnosti na trhu Vám umožní být dobře konkurenceschopnými. Pomůže Vám překonat jazykovou i kulturní bariéru a otevřít cesty potencionálního trhu. Je to určitá adaptace produktu, využití webových stránek nebo obsahu příslušných dokumentů adaptovaných daný místní trh. Jde o spojení jazyka, kultury a konkrétního marketingového cíle. Naše společnost Vám pomůže překonat jazykové, kulturní či technické rozdíly nebo překážky.

Rádi s Vámi uskutečníme:

  • Prvotní konzultace
  • Předložíme návrh k dané situaci
  • Lokalizace – zasazení produktu do cílové země, skupiny
  • Průběžná kontrola – flexibilně dle potřeb

——-

Localization enables your company to enter new market and to compete effectively, defeating language and cultural barriers of your potential market. It is an adaption of a product, application, website or document content to meet the locale. Locale is the combination of language and culture of a specific target market. Our company is able to help you to overcome different linguistic, cultural, technical differences and difficulties.

We always follow :

  • Consultation
  • Deliver our Proposal– what best suits your situation
  • Localise– product,plan and target country and market.
  • On-Going Support– flexible, if needed

Think Global, Act Local