AJ-Cj a Cj-Aj Překlady / Translations

Pro jednotlivce i obchodní partnery provádíme kvalitní překlady i širšího rozsahu, včetně marketingových plánů, které mohou být součástí vašeho překladu. Naším cílem je Vám pomoci se získáváním Vašich obchodů. Jelikož jsme plně bilinguální, jsme schopni lépe porozumět Vašim myšlenkám a záměrům, které byste rádi chtěli vyjádřit v jiném jazyce. Při naší práci používáme multikulturní marketing, což Vám umožní oslovit konkrétní skupiny potencionálních zákazníků a také se zaměři na váš prodej, či marketing až za hranice České republiky.

Zajišťujeme vícejazyčné překlady – specializujeme se na překlady z češtiny do angličtiny a z angličtiny do češtiny, příležitostně i z a do ruštiny a němčiny.

Zajišťujeme překlady:
pro obaly v dvoujazyčném provedení – právní záležitosti a terminologie, v souladu s předpisy, produkty, marketing
konkrétních případových záležitosti (studie) – z pohledu zákazníka
v oblasti vzdělávání
v oblasti financí – peníze a bankovnictví
v oblasti hotelnictví a cestovního ruchu
v oblasti lidských zdrojů
IT
právních  dokumentů a dokumentů orgánů státní moci
lékařských/zdravotních dokumentů a studií
pro propagaci a marketing, překlady prezentací
pro služby spojené s ostrahou a požární ochranou
webových stránek – pomoc s online zviditelněním

Naše služby nabízíme pro klienty v České republice a kdekoli jinde na světě.
objednávky zasílejte emailem: office@dobraanglictina.cz
Telefonní kontakt: Pavla Haas :+420 777 601 906

—–

We can provide extensive, broad and quality translation services to individuals and companies including any marketing plans that you may have that need to be translated. Our objective is to help you with networking. Since we are fully bilingual, we can understand better your thoughts and plans that you wish to express in other languages.  We use multicultural marketing which would allow you to target specific groups of prospective customers and also extend or broaden your sales or marketing beyond the Czech borders.

Multilingual translation services – we specialize in Czech to English and English to Czech translations, occasionally Russian, German.

Translation Services:
Bilingual Packing – legal issues and terms; compliance with regulations; products and marketing. Case studies translations- customer’s point of view;
Education;
Finance – Money and banking;
Hotel and tourism services;
Human Resources;
IT;
Legal and government documents;
Medical documents and studies;
Promotion and marketing; presentation translations;
Security services and fire protection;
Websites – helps to increase online visibility;

We offer our services to clients in the Czech Republic and beyond.
Contact/ Kontakt:
Submit Orders: Email: office@dobraanglictina.cz
Phone contact: Pavla Haas +420 777 601 906