Ceny / Prices

Máme velmi dobré zkušenosti se stanovením ceny individuálně a ne se držet pevného ceníku, což může být v některých případech dost nevýhodné.Proto se přikláníme k tomu, že zhodnocujeme každou práci individuálně, přičemž bereme v úvahu rozdílné factory každého projektu. To vše nám umožňuje Vám nabídnout dobré dobré ceny a flexibilitu, včetně individuálního zhodnocení. Po naší vzájemné první schůzce Vám předložíme cenu zahrnující všechny nezbytné položky.

U některých nabídek jsou ceny již stanovené a uvedené. 

——

We realize that setting a fixed price for all translations can be ineffective and unfavorable for our clients. So, when calculating the price for your translation we prefer to approach each case individually, so we can take into account a number of different factors each project requires. Thus, we are able to offer very competitive prices and flexibility, including individual assessment. After our first session, the price will be presented to you (with a full breakdown).