Kreativní překlad / Transcreation

Kreativita překladu je druh překladatelské služby, kterou Vám naše společnost může nabídnout. Jde o víc,než o pouhý prostý překlad. Při tomto druhu překladu překladatel dokáže rozeznat nepřímo vyjádřenou situaci, která se týká dané problematiky,textu a dokáže převést ty samé myšlenky do daného jazyka. Tyto skryté podněty mají v sobě tón, emoce, humor, kulturu a přesvědčivost. Toto vše dokážeme vnést do požadovaného textu,projektu, apod., přičemž důvod proč tomu tak je Vám vždy pro Vaši jistotu oddůvodníme. Pracujeme s láskou a energií.
Chápeme, že kažý klient i projek je jiný a zaslouží si zvláštní pozornost.

———

Transcreation is a type of translation service increasingly growing in demand also known as ‘creative translation’. It is more than a translation or localisation of text, moreover, the translator recognises the ‘implicit’ message involved in the text and transcends the same message into the target language. These implicit messages include the tone, the emotive effect, humour, culture and persuasiveness. We are able to approach transcreation with a constructive and effective way. We always justify the reasons. We translate with love and flow of energy.
We understand that our clients, regardless of size, expect different requirements and should be approached from an individual angle.