Aj pro příslušníky policie, i městské policie / Police